Aviso legal

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Titular: Manuel Moscoso Villaverde y Otro, S.C., en adelante “PAN DA MOA”.

CIF: J15918840.

Páxina web: www.pandamoa.com.

Domicilio Social: Rúa do Cubelo, 27, 15707, Santiago de Compostela.

Datos Rexistrais: Rexistro Santiago de Compostela. Follas OH0185989 e OH0185990.

Enderezo de correo electrónico: obradoiro@pandamoa.com

Rexistro de Marca OEPM: “PAN E DOCES PAN DA MOA”; Expediente M3522245(X).

2. CONTIDO DA PÁXINA WEB: PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Advertímoslle de que PAN DA MOA é titular de todos os dereitos da propiedade intelectual e industrial da páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de ordenador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.).

A páxina web de PAN DA MOA está composta por textos que pretenden informar aos seus usuarios e clientes. Calquera erro ou omisión no contido xerado non fará responsable en ningún caso a PAN DA MOA.

PAN DA MOA non responde por aqueles contidos aos que os seus usuarios terán acceso a través de lligazóns de terceiros que contén a nosa páxina web. O uso destas ligazóns de terceiros non implicará que PAN DA MOA aprobara os contidos das páxinas externas. Á súa vez, infórmase de que PAN DA MOA ten o consentemento para empregar as marcas de terceiros que aparecen na páxina web.

3. POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Mediante a presente Política de Privacidade, o usuario queda informado dun xeito claro, preciso e conciso. Se o usuario a acepta, daranos o seu consentemento de maneira libre, informada, específica e inequívoca para que PAN DA MOA trate os seus datos personais, conforme o Regulamento Xeral de Protección de Datos da Unión Europea (en diante RXPG).

3.1 Quen é o responsable do tratamiento do usuario?

Os datos identificativos do responsable indícanse no apartado 1.

3.2 Que información compilamos e tratamos do usuario?

PAN DA MOA, no seu caso, tratará os seguintes datos personais do usuario:

Datos identificativos: nome, apelidos e DNI

Datos de contacto: número de teléfono, correo electrónico e enderezo postal

No caso de que o usuario nos facilite datos de terceiros, asumirá a responsabilidade de terlle informado previamente e de ter o seu consentimento para elo, conforme o artigo 14 do RXPD.

3.3 Con que finalidade tratamos os datos persoais do usuario?

PAN DA MOA realiza un tratamento de datos persoais coas finalidades que se exponen de seguido, en función do motivo para o que foran facilitados:

Desenvolver a prestación dos servizos contratados, o mantemento da relación contactual e o seguemento da mesma.

Contactar, tramitar, xestionar e dar resposta á petición, solicitude, incidencia ou consulta do usuario (xa sexa a través de correo electrónico, formulario de contacto ou teléfono).

Xestionar no seu caso, a participación do usuario na área privada do cliente.

Xestionar, no seu caso, o envío de comunicacións comerciais sobre produtos e servizos comercializados por PAN DA MOA por medios electrónicos e/ou convencionais.

Realizar, no seu caso, un perfil de usuario para ofrecerlle os produtos e servizos relacionados a PAN DA MOA dacordo aos seus intereses.

Valorar e xestionar, no seu caso, o currículo facilitado polo usuario para procesos de selección que se adapten ao seu perfil profesional e desenvolver as actuacións necesarias para a selección e contratación de persoal.

3.4 Cal é a lexitimación do tratamento dos datos do usuario?

A base legal para o tratamento dos seus datos persoais para as finalidades a), b) e c) é a execución da prestación do servizo correspondente, e é unha obriga imperativa para elo.

A base legal para o tratamento dos datos persoais para as finalidades d), e) e f) é o consentemento que otorga o usuario de xeito expreso.

3.5 Durante canto tempo tratará PAN DA MOA os datos persoais do usuario?

Os datos para a xestión da relación co cliente e a facturación e cobro dos servizos serán conservados durante todo o tempo no que o contrato esté vixente. Unha vez finalizada a devandita relación, no seu caso, os datos poderán ser conservados durante o tempo esixido pola lexislación aplicable e ata que prescriban as eventuais responsabilidades derivadas do contrato.

Os datos para a xestión de consultas e solicitudes conservaranse durante o tempo necesario para dar resposta aos mesmos, cun prazo máximo dun ano.

Os datos para o envío de comunicación comerciais e elaboración de perfís comerciais dos nosos produtos ou servizos serán conservados durante o parazo de tres anos.

Os datos de curriculum vitae para procesos de selección serán conservados durante dous anos.

3.6 A que destinatarios se comunicarán os datos persoais do usuario?

Os datos persoais do usuario poderán ser comunicados ás entidades financeiras a través das que se articule a xestión de cobros e pagamentos.

Tamén poderán ser comunicados ás Administracións Públicas competentes nos casos previstos pola Lei.

3.7 Cales son os dereitos do usuario?

Calquera usuario que facilite os seus datos persoais a PAN DA MOA poderá exercer os seguintes dereitos:

Acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidade, e limitación do tratamiento, así como rexeitar o tratamento dos datos persoais recollidos por PAN DA MOA.

Á súa vez, todo usuario terá dereito a retirar o consentemento que tivera outorgado en calquera momento.

Os devanditos dereitos poderán ser exercitados gratuitamente polo usuario, facendo referencia á petición que se concreta na solicitude a través dos datos de contacto que figuran no apartado 1 (domicilio social ou correo electrónico).

PAN DA MOA lémbralle ao usuario que ten dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de control pertinente, sempre que considere que foron vulnerados os seus dereitos. A autoridade competente en España, é a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

3.8 Como se revogan as comunicacións comerciais e promocionais?

O usuario ten dereito a revogar o seu consentemento prestado en calquera momento para o envío de comunicación comerciais, simplemente notificándoo a PAN DA MOA e informando de que non desexa seguir recibindo comunicación comerciais. Para elo, o usuario poderá revogar o seu consentemento facendo referencia á súa petición a través dos datos de contacto que figuran no apartado 1.

3.9 Que medidas de seguridade temos implementadas?

PAN DA MOA comprométese au cumprimento da obriga de segredo dos datos persoais e do seu deber de gardalos, tratando os datos persoais do usuario en todo momento de forma absolutamente confidencial, adoptando ao efecto as medidas de índole técnica e organizativas necesarias que garantan a seguridade dos seus datos e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, habida conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almaceados e os riscos aos que están expostos.

3.10 Modificacións na Política de Privacidade

PAN DA MOA poderá modificar a súa Política de Privacidade dacordo coa lexislación aplicable en cada momento. En todo caso, calquera modificación da Política de Privacidade lle será debidamente notificada ao usuario para que, quede informado dos cambios realizados no tratamento dos seus datos persoais e, en caso de que a normativa aplicable así o esixa, o usuario poida outorgar o seu consentemento.

4. POLÍTICA DE COOKIES

Cookies empregadas nesta páxina web

De seguido, detállanse as cookies que utilizamos en www.pandamoa.com

Nome Dominio Obxectivo Duración Tipo
__utma .pandamoa.com Úsase para distinguir usuarios e sesións. 2 anos Analítica

__utmb

.pandamoa.com Úsase para determinar novas sesións ou visitas. 30 minutos Analítica

__utmc

.pandamoa.com Calcula a media de tempo durante o que os usuarios navegan no noso website. Sesión Analítica

__utmt

.pandamoa.com Úsase para limitar a porcentaxe de solicitudes. 10 minutos Analítica

__utmz

.pandamoa.com Almacena a fonte de tráfico ou a campaña que explica como chegou o usuario ao sitio. 6 meses Analítica
has_js pandamoa.com

Detecta se o navegador ten activado JavaScript.

Sesión Funcional

 

Como desinstalar as cookies

Se un usuario desexa desinstalar as cookies que emprega a páxina www.pandamoa.com do seu navegador, de seguido, lle deixamos as instrucións para distintos navegadores

Para máis información sobre Internet Explorer prema aquí.

Para máis información sobre Microsoft Edge prema aquí.

Para máis información sobre Firefox prema aquí.

Para máis información sobre Chrome prema aquí.

Para máis información sobre Safari prema aquí.

Para máis información sobre Opera prema aquí.

Para máis información sobre Safari IOS prema aquí.

Para máis información sobre Android prema aquí.

Para máis información sobre BlackBerry prema aquí.

5. NORMATIVA E XURISDICCIÓN

Os nosos textos legais réxense pola lei española. Estes textos permanecerán accesibles para os usuarios en todo momento desde a nosa páxina web.

Se as partes acordasen someterse a mediación ou arbitraxe previamente, no presente aviso legal se establece o acordó de someterse aos Xulgados e Tribunais da Coruña, renunciando expresamente a calquera outra xurisdicción.

Última actualización 3/2/2019