Pan da última fornada
Fornaio Beretta, en Como, ás beiras do Lago

Italia, marketing, produto...

Algo tan simple e tan difícil de marcar a diferenza. Ves mellores os produtos do que realmente son e tes unha sensación de que a elegancia e a finura baña case todo.

Ler +