Pan do país

Mestura de fariñas de gran forza con trigos do país, alta hidratación, masa nai, amasados que non forzan a estrutura da masa, repousos prolongados e coccións lentas en forno de soleira refractaria. Tradición galega por excelencia que nos leva a ensalzar os valores do bo pan galego. Intentamos plasmar o peso da historia e a fama do pan en Galicia no pan país, ata o momento co aval da crítica da nosa clientela.

A barra artesá, tamén chamada barra galega, conserva todas as características, máis os engadidos dunha masa cunha gran cantidade da mellor masa nai, unha mistura de fariñas con trigos galegos e unha porcentaxe máis alta de hidratación nas masas.

Roscas

Chapatas

Cortados

Artesás

Roscas del país - Panadería Moscoso Moure