Outros doces

Aqueles que non son doados de encadrar nin sinxelos de etiquetar, pero nos que a presenza de doces como o arroz con leite ou o leite fritido fan que as etiquetas sexan innecesarias. Doces de sempre elaborados da maneira máis artesanal e coas receitas máis auténticas posibles.

Elaboracións que deixan ao factor artesán como elemento inequívoco e indispensable para que a consecución do produto sexa da calidade esperada. Aquelas que as avoas as facían unhas mellor que outras porque tiñan máis man. Pois si, aquelas que nos obrigan a que, os factores que en cociña non se poden controlar, sexan controlados unicamente con máis artesanía.

Arroz con leite

Leite fritido

Canas de crema