Cornechos

Se queremos seguir ligados ás nosas esencias, aos nosos costumes, á nosa maneira de pensar e de elaborar, temos que seguir facendo cornechos.

Peza típica tradicional da comarca de Compostela, é como a volta á panadería artesá por antonomasia. Significa o rencontro de masas e mans en formatos complicados e diferentes, eses nos que cada artesán imprime máis que nunca a súa pegada de pans de Compostela.

[Produto ocasional]
Cornechos - Panadería Moscoso Moure

Esta semana:

Cornechos: luns